Zarząd Rady Rodziców w roku szkolnym 2022/2023

PRZEWODNICZĄCA RADY RODZICÓW - Aneta Borecka

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEJ - Wioletta Kowalska

SEKRETARZ - Magdalena Socha-Wójcik

SKARBNIK - Anna Górzna