SAMORZĄD UCZNIOWSKI 2022/2023

PRZEWODNICZĄCY - Kamil Nowak
ZASTĘPCY PRZEWODNICZĄCEGO -
Wiktor Nowaczyk, Natalia Tomczak
DORADCY:
Agata Przybyła, Oliwia Bełza, Klaudia Jańczak

OPIEKUNOWIE:

- Agnieszka Sołtysiak
- Magdalena Mielcarek - Mirek