piątek, 27 kwietnia 2018
Jednostka publiczna RP
godlo_polski.svg.png
Odnośnik do BIP
Menu główne
Start
Kontakt
O szkole
Wydarzenia
Konkursy
Dla uczniów
Dla rodziców
Dla nauczycieli
Nasi specjaliści
Samorząd Uczniowski
Wydarzenia sportowe
Rada rodziców
Świetlica
Galeria (2007-2011)
Galeria (2011-2018)
Odnośniki
LogowaniePoczta
e-Dziennik
Archiwum
Polecamy
Polecamy
Nasza szkoła
Projekt
Projekt
Projekt
Szkoła dziedzictwa
Projekt IPN
Chrzest 966
Realizujemy projekt
Ocalić od zapomnienia...
Ważna Inauguracja
Promujemy zdrowie
Uczciliśmy Patrona
Zakończony projekt
Zakończony projekt
Nasz pomysł na...
Rok Mistrza
Twórczość uczniowska
Nasze Zuchy
Nakarm głodne dzieci!
Zostań Sieciakiem!
Współpracujemy!
Sponsorzy
Gościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 19 gości 
Statystyki

Wizyt razem:356559
Wizyty dzisiaj:73
Wizyty wczoraj:420
Przeglądarki
7%FireFox 57.0
6%Google Chrome 62.0.3202.84
6%Google Chrome 63.0.3239.111
5%Google Chrome 65.0.3325.109
5%Google Chrome 63.0.3239.132
5%Google Chrome 62.0.3202.94
4%Google Chrome 64.0.3282.137
4%Google Chrome 56.0.2924.87
4%Google Chrome 63.0.3239.84
4%Google Chrome 65.0.3325.181
Kraje
Poland flag 82%Poland (53319)
Unknown flag 12%Unknown (7918)
Germany flag 3%Germany (2214)
France flag <1%France (417)
Russian Federation flag <1%Russian Federation (309)
O Tobie
Unknown Unknown
Unknown Unknown
Unknown Bot Unknown Bot
Twój IP: 54.81.166.196
„ZACZYTANA SZKOŁA” PDF Drukuj Email
Wpisany przez Katarzyna Szadkowska   
środa, 03 stycznia 2018 15:47
Skalowanie czcionki:

Jest, jest jest! Mamy certyfikat! [GALERIA]

CertyfikatW okresie od 12 kwietnia do 31 maja 2017 r. społeczność Szkoły Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Golinie we współpracy z miejscową biblioteką publiczną wzięła udział w cyklu akcji i różnego typu rywalizacji, realizując tym samym wytyczne (zadania) przewidziane regulaminem III edycji Ogólnopolskiego Konkursu o Tytuł i Certyfikat „Zaczytanej Szkoły” zorganizowanego przez Studium Prawa Europejskiego. Każde z 8 zadań zostało skrupulatnie przygotowane. W ich ramach zorganizowano konkursy o tytuł „Szkolnego MistrzaCertfikat Czytelnictwa”; literacki „Moje zakończenie” (tu: przypowieści biblijnej); plastyczny „Zaczytana Szkoła”. Ponadto uczniowie napisali recenzje ulubionych książek. Wzięli też udział w ulicznym happeningu angażującym lokalną społeczność. Poznali specyfikę pracy bibliotekarza i działalność placówki przy pl. Kazimierza Wielkiego, gdzie uczestniczyli także w międzypokoleniowym czytaniu fragmentu „Baby Blagi”. Wszystkie z podjętych inicjatyw miały na celu szeroko pojęte rozwijanie czytelnictwa pośród dzieci i młodzieży.

Warto było stanąć w niełatwe, ale bardzo aktywizujące do działania konkursowe szranki. Trud i zaangażowanie opłaciły się, bowiem każde z zrealizowanych zadań zostało ocenionych przez organizatorów STUPROCENTOWO. Pod koniec 2017 r. Szkoła Podstawowa im. Juliusza Słowackiego w Golinie otrzymała zaszczytny tytuł i certyfikat „Zaczytanej Szkoły”!

CertfikatNa zakończenie dodać należy, iż odniesiony sukces nie byłby możliwy, gdyby nie bardzo owocna współpraca uczniów ze szczególnym uwzględnieniem tych z ówczesnych klas (rok szkolny 2016/2017): II c, III a, III b, III c, IV c, V a, V c, VI a, VI b i VI c oraz nauczycieli: Magdaleny Mielcarek-Mirek (szkolna koordynatorka akcji), Agnieszki Sołtysiak, Żanety Wilant, Danuty Wysokowskiej, Agnieszki Dobrowolskiej, Haliny Nowickiej, Małgorzaty Iwińskiej, Beaty Matczak, Aleksandry Bukowskiej, s. Liliany Sochy CSDP, s. Laurencji Chodźko CSDP, Przemysława Ciesielskiego przy wsparciu i życzliwości dyrekcji placówki – dyrektor Jolanty Kruckiej, wicedyrektor – Katarzyny Szadkowskiej oraz wicedyrektor Joanny Smuszkiewicz. Poza szkołą nieocenioną pomocą w realizacji zadań służyła Karolina Kasprzak z Biblioteki Publicznej w Golinie.

Pracujmy tak dalej dla dobra i prestiżu NASZEJ SZKOŁY!

Przemysław Ciesielski

Poprawiony: piątek, 05 stycznia 2018 09:15
 
Zmiana planu lekcji PDF Drukuj Email
Wpisany przez Katarzyna Szadkowska   
piątek, 22 grudnia 2017 09:50
Skalowanie czcionki:

Szanowni Państwo,

informujemy, że od dnia 02 stycznia 2018 r. ulega zmianie plan lekcji. Prosimy o zapoznanie się z nim w e-dzienniku.

dyrektor szkoły

Jolanta Krucka

Poprawiony: piątek, 22 grudnia 2017 11:52
 
ZAWIADOMIENIE 1/10/2017 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Katarzyna Szadkowska   
poniedziałek, 04 grudnia 2017 15:01
Skalowanie czcionki:

alt

Golina, 27.11.2017 r.

ZAWIADOMIENIE 1/10/2017

o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach zapytania ofertowego

Dotyczy: postępowania na dostawę pomocy dydaktycznych i sprzętu multimedialnego prowadzone w ramach projektu „Kopalnia kompetencji – rozwój edukacji gimnazjalnej na terenie K OSI” realizowanego w Gminie Golina na podstawie umowy podpisanej z Zarządem Województwa Wielkopolskiego, działającym jako Instytucja Zarządzająca WRPO2014+ nr RPWP.08.01.02-300052/16-00. Postępowanie prowadzone w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności zapisanej w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Osi Priorytetowej 8 „Edukacja” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

W przedmiotowym postępowaniu dokonano oceny ofert złożonych do dnia 08.11.2017 r.

Działając na podstawie Zapytania ofertowego Zamawiającego opublikowanego na stronie http://www.spgolina.edu.pl/, wysłaniu zapytania ofertowego do potencjalnych Wykonawców, Zamawiający informuje, że w postępowaniu dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty Wykonawcy:

FABRYKA POMOCY NAUKOWYCH SP. Z O.O.

UL. SŁOWIAŃSKA 7, 48-300 NYSA

(nazwa albo imię i nazwisko, siedziba albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano)

za cenę brutto 39.741,30 zł (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset czterdzieści jeden 30/100 zł).

Uzasadnienie wyboru

Wybrana najkorzystniejsza oferta wpłynęła w terminie, jest ważna, zgodna z treścią Zapytania ofertowego, nie podlega odrzuceniu, uzyskała najwyższą liczbę punktów na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Zapytaniu ofertowym i zawierała wszystkie pozycje określonew szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

Wykonawca nie jest podmiotem powiązanym osobowo i kapitałowo z Zamawiającym.

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe zostały złożone następujące oferty:

1. Dk COMPUTERS, ul. Chopina 17F, 62-510 Konin, zaproponowana cena 4.340,19 brutto (słownie: cztery tysiące trzysta czterdzieści 19/100 zł) i dotyczyła wyłącznie dostawy projektora i laptopa.

DYREKTOR

SZKOŁY PODSTAWOWEJ

im. Juliusza Słowackiego w Golinie

/mgr Jolanta Krucka/

Poprawiony: poniedziałek, 04 grudnia 2017 15:02
 
WSPOMNIENIA Z WAKACJI - KONKURS PDF Drukuj Email
Wpisany przez Katarzyna Szadkowska   
środa, 03 stycznia 2018 15:37
Skalowanie czcionki:

Zabrani w podróż z językiem niemieckim

KonkursW minionym roku 2017 r. uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Golinie wzięli udział w konkursie z języka niemieckiego, który został zorganizowany przez Instytut Goethego w Warszawie. Dotyczył on wspomnień zKonkurs wakacji. Uczennice z klasy VII c - Natalia Libertowska, Pola Pyzdrowska, Weronika Piątkowska, Gabriela Ślusarek, Julia Sędziak pod kierunkiem germanistki - Magdaleny Mielcarek - Mirek wykonały kartki z tematycznym tekstem zredagowanym w języku naszych zachodnich sąsiadów zza Odry.

Po długim oczekiwaniu dziewczęta otrzymały dyplomy oraz materiały do nauki i promocji języka niemieckiego (gry językowe, grafiki, plakaty i karty pracy wraz z pomysłami na ich wykorzystanie). Wszystko to połączone zostało tematyką podróży i „zamknięte” na dodatek w jednym pudełku.

Bardzo się cieszymy z odniesionego sukcesu. Gratulujemy naszym uczennicom!

Na marginesie...

„Erlebnisreise mit Deutsch”, czyli po polsku - „Z niemieckim w drogę” to projekt realizowany przez Goethe-Institut we współpracy z wydawnictwem LektorKlett, skierowany był przede wszystkim do szkół podstawowych w ich nowym, 8-letnim kształcie.

Magdalena Mielcarek - Mirek

 
NA MIKOŁAJA… PDF Drukuj Email
Wpisany przez Katarzyna Szadkowska   
piątek, 12 stycznia 2018 11:16
Skalowanie czcionki:

„Wielkoduchy” podzieliły się… skarpetkami ;-)

Na Mikołaja„Wielkoduchy” od lat prężnie działające w Szkole Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Golinie zakończyłyNa Mikołaja świąteczną akcję zbiórki skarpet, którą to przeprowadziły na przełomie listopada i grudnia 2017 r. W wyniku podjętych przez nie działań udało się zebrać kilkadziesiąt par wierzchniego okrycia dla naszych stóp.

Następnie zebrane skarpetki zostały pięknie i bardzo elegancko zapakowane. W tej czynności pomagały „Wielkoduchom” nauczycielki - Żaneta Wilant i Ewelina Piaskowska.

Tak przygotowana paczka trafiła dzięki uprzejmości s. Liliany Sochy CSDP i ogniska misyjnego do podopiecznych DOMU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY w Nowym Świecie k. Tuliszkowa.

Cieszy fakt, że przedsięwzięcie zainicjowane przez Szkolne Koło „Wielkoducha” spotkało się z ogromnym zainteresowaniem uczniów. Dzięki „Skarpetkowemu Mikołajowi” wspomniani wyżej podopieczni otrzymali na nowy rok praktyczne prezenty.

Ewelina Piaskowska

 
Bezpieczne święta PDF Drukuj Email
Wpisany przez Mariusz Witkowski   
czwartek, 28 grudnia 2017 14:01
Skalowanie czcionki:

Spotkanie z dzielnicowym

PrelekcjaPodczas poniedziałkowego spotkania ze starszym dzielnicowym posterunku policji w Golinie, Błażejem Borowcem, uczniowie uzyskali odpowiedzi na pytania dotyczące bezpieczeństwa podczas obchodzenia świąt Bożego Narodzenia i świętowania Nowego Roku.Prelekcja

Zaproszony gość zwrócił szczególną uwagę na rozsądne używanie materiałów pirotechnicznych i tylko w obecności dorosłych. Każde takie spotkanie jest cennym doświadczeniem dla młodych ludzi, dzięki któremu unikają oni sytuacji zagrażających ich zdrowiu i życiu.

Agata Wojdyńska

Poprawiony: poniedziałek, 01 stycznia 2018 22:12
 
Z ODWIEDZINAMI W NOWYM ŚWIECIE PDF Drukuj Email
Wpisany przez Katarzyna Szadkowska   
piątek, 22 grudnia 2017 08:22
Skalowanie czcionki:

Z wesołą nowiną i pokrzepiającym słowem [GALERIA]

W Nowym ŚwiecieŚwięta Bożego Narodzenia każdemu z nas kojarzą się z rodzinną i nad wyraz ciepłą atmosferą. Jednak nie wszyscy mają możliwość spędzenia ich w gronie najbliższych, stąd może rodzić się strach, tęsknota, które niejednokrotnie powodują łzy. Mowa tutaj o małych i tych trochę starszych z domów dziecka, tak bardzo dotkniętych przez los.W Nowym Świecie

Dla pokrzepienia serc, dodania otuchy i głoszenia dobrej nowiny o przyjściu na świat Zbawiciela, uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Golinie pod kierunkiem s. Liliany Sochy CSDP wraz z wolontariuszami z sekcji „Wielkoduchów”, którymi opiekują się Żaneta Wilant, Ewelina Piaskowska i Agnieszka Sołtysiak udali się do DOMU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY w Nowym Świecie k. Tuliszkowa. W trakcie wizyty złożonej tamtejszym podopiecznym zaprezentowali jasełka pt. „Nad światem cicha noc...”. Po przedstawieniu złożyli im życzenia, obdarowali słodkimi i praktycznymi prezentami.

Spotkanie w Nowym Świecie było bardzo wartościowe. Pomogło zawiązać nowe przyjaźnie, wymienić doświadczenia oraz wzajemnie się uwrażliwić i wewnętrznie ubogacić.

Przemysław Ciesielski

Poprawiony: piątek, 22 grudnia 2017 08:29
 
Mistrzostwa województwa w szachach PDF Drukuj Email
Wpisany przez Mariusz Witkowski   
wtorek, 19 grudnia 2017 19:45
Skalowanie czcionki:

Szach i mat

ZawodyW dniu 13 grudnia 2017 r. w Pleszewie uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Golinie wzięli udział w „Drużynowych Mistrzostwach Wielkopolski w Szachach”. Reprezentacja w składzie: Natalia Kordylasińska, Dawid Biegasiewicz, Patryk Nowak i Denis Stolarski pod opieką nauczyciela wychowania fizycznego – Piotra Jabłońskiego rywalizowali z najlepszymi drużynami województwa.

Nasi zawodnicyTurniej rozegrano na dystansie 9. rund z czasem gry 2 x 15 minut. Z bardzo dobrej strony, zaprezentował się kapitan naszej reprezentacji - Denis Stolarski, który wygrał 8. na 9. rozegranych pojedynków. Mniej szczęścia mieli nasi pozostali zawodnicy, którzy kilkukrotnie musieli uznać wyższość przeciwników.

W wyniku całodziennych zmagań nasza reprezentacja zakończyła zawody na 40. miejscu. W tabeli prezentujemy końcowe wyniki mistrzostw: [WYNIKI]

Piotr Jabłoński

Poprawiony: środa, 27 grudnia 2017 15:57
 
TRADYCJA, POLSKI ZWYCZAJ, OBRZĘD PDF Drukuj Email
Wpisany przez Katarzyna Szadkowska   
środa, 20 grudnia 2017 13:52
Skalowanie czcionki:

Kolędnicy, czyli wielkopolskie gwiazdory [GALERIA]

Cekomy na Tobie Jezusicku, w niebo pozieromy,
cy na gwiozdce furgnies z nieba?

„Kolędziołka” Wojciech Kuciak

Nasza polska tradycja bogata jest w różne zwyczaje, które nieodłącznie towarzyszą obchodom świąt Narodzenia Pańskiego. Jedną z tego typu form jest tzw. chodzenie kolędników, czyli wielkopolskich - gwiazdorów.

KolędnicyOd lat hołduje jej i to z powodzeniem grupa uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Golinie. 20 grudnia 2017 r. młodzież z integracyjnej klasy VIIa już po raz czwarty wcieliła się w role kolędników. Wśród nich nie zabrakło: Pasterki (Izabela Staśkiewicz) Dziadka (Tomasz Lubański), Śmierci (Dominik Bagrowski), Króla Heroda (Piotr Kucharski), Żyda (Igor Janiszewski), Diabła (Marika Bąkowska, Paula Franikowska), Kozy (Maks Kępski), św. Mikołaja (Szymon Robak). Gwiazdory z „Julka” pod kierunkiem anglistki – Beaty Matczak i polonisty – Przemysława Ciesielskiego w bardzo oryginalnych i ciekawych strojach, a w niektórych przypadkach dodatkowo specjalnie ucharakteryzowani przez Alinę Przybysławską odwiedziły wiele osób i miejsc w Golinie. Wśród nich byli m. in: dyrekcja Szkoły Podstawowej im. Juliusza Słowackiego, ks. prałat Marian Górski, Siostry Opatrzności Bożej, burmistrz Mirosław Durczyński, dyrektorzy placówek oświatowych z gminy, sekretarz w urzędzie miejskim – Henryk Bąk, biblioteka publiczna, przedszkole „Baśniowy Dworek” oraz Zakład Gospodarki Komunalnej.

Wszystkim odwiedzanym uczniowie z VIIa odegrali krótką scenkę rodzajową oraz zaśpiewali kolędę „Dzisiaj w Betlejem”. Dodatkowo odwiedzanym wręczyli gwiazdkowe prezenciki z bożonarodzeniowym przesłaniem.

Kończąc śmiało można powiedzieć, że kultywowanie polskiej tradycji może także dostarczać we wspomnianej wyżej postaci wiele satysfakcji i zadowolenia. Co najważniejsze skłania do tego, by pielęgnować wszystko to, co piękne i polskie!

Przemysław Ciesielski

***

Serdecznie dziękujemy Wszystkim, których odwiedziliśmy za życzliwość i wszelkie podarki.

"Gwiazdory" z VIIa wraz z wychowawcą - Przemysławem Ciesielskim

Poprawiony: środa, 20 grudnia 2017 14:30
 
Malowane na szkle PDF Drukuj Email
Wpisany przez Katarzyna Szadkowska   
środa, 20 grudnia 2017 13:46
Skalowanie czcionki:

Świąteczne dekoracje [GALERIA]

Malowanie na szkleSerdecznie zapraszamy na wystawę prac wykonanych na szkle przez uczniów klasy IIIb. Nasze zbiory można oglądać na pierwszym piętrze w budynku przy ul. Wolności 20.

Kornelia Topor-Pustelnik

Poprawiony: środa, 20 grudnia 2017 14:17
 
III MIEJSCE… PDF Drukuj Email
Wpisany przez Katarzyna Szadkowska   
piątek, 22 grudnia 2017 08:18
Skalowanie czcionki:

... w Mistrzostwach Powiatu w Piłce Koszykowej Dziewcząt

Piłka Koszykowa DziewczątW dniu 19 grudnia 2017 r. w Hali Sportowej w Budzisławiu Kościelnym odbyły się „Mistrzostwa Powiatu wPiłka Koszykowa Dziewcząt Piłce Koszykowej Dziewcząt” (rocznik 2002-2004). W turnieju wzięło udział 6 najlepszych zespołów z powiatu konińskiego po wcześniejszych eliminacjach z: Goliny, Budzisławia Kościelnego, Sławska, Lubstowa, Krzymowa i Ślesina. Rozgrywano go systemem w dwóch grupach następnie mecze o 3 i 1 miejsce. W rezultacie rozgrywek dziewczęta ze Szkoły Podstawowej im. Juliusza Słowackiego  w Golinie zajęły III miejsce.

Wyniki turnieju:

Grupa A

Golina – Ślesin 31:4
Golina – Budzisław Kościelny 8:17
Ślesin - Budzisław Kościelny 4:24

Grupa B

Krzymów – Sławsk 2:41
Lubstów– Krzymów 22:6
Sławsk - Lubstów 31:2

Mecz o III miejsce:

Golina – Lubstów 36:0

Mecz o I miejsce:

Budzisław Kościelny – Sławsk 14:13

Ostateczne wyniki:

I miejsce SP Budzisław Kościelny
II miejsce SP Sławsk
III miejsce SP Golina
IV miejsce SP Lubstów
V miejsce SP Ślesin
VI miejsce SP Krzymów

Szkołę Podstawową im. Juliusza Słowackiego w Golinie (rocznik 2002-2004) reprezentowały: Katarzyna Ławniczak, Wiktoria Dopytalska, Weronika Budzińska, Wiktoria Słomka, Wiktoria Szymczak, Wiktoria Górniak, Weronika Dybczak, Julia Szkudelska, Łucja Gulczyńska i Milena Nowakowska. Opiekunem na zawodach był nauczyciel wychowania fizycznego Robert Iwiński.

Brawo dziewczęta!

Robert Iwiński


 
«« start  poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  nast.  koniec »»

Strona 9 z 19
© SP Golina 2007-2018 | Administrator | Polityka prywatności

Strona Szkoły Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Golinie używa cookies w celach statystycznych. Więcej informacji o stosowanych plikach COOKIES: Polityka prywatności.

Zapoznałem się z polityką prywatności i akceptuję COOKIES z tej domeny.

EU Cookie Directive Module Information